قیمت اجرای فوم بتن

در این صفحه تعرفه اجرای فوم بتن با توجه به ویژگی‌ها و خواص مورد نظر کارفرما اعلام می‌شود.

لطفا با پاسخ به سوالات زیر نوع فوم بتن درخواستی خود را انتخاب نمائید و قیمت اجرا را مشاهده فرمایید. با انتخاب کلید توضیح بیشتر در مقابل هر سوال می‌توانید راهنمایی‌هایی درباره تأثیر هر گزینه روی کیفیت و ویژگی‌های فوم بتن نهایی را مشاهده کنید.

در صورت نیاز با شماره کارشناس تماس بگیرید.

متراژ کل طبقات مسکونی که می‌خواهید فوم بتن را اجرا کنید چند مترمربع است؟

متر مربع

متراژ بام و خرپشته که می خواهید فوم بتن را اجرا کنید چند متر مربع است؟

متر مربع

متراژ پارکینگ که می‌خواهید فوم بتن را اجرا کنید چند متر مربع است؟

متر مربع

{{question.content}} توضیح بیشتر

{{question.description}}

مجموع قیمت تا اینجا: {{accumulated_price(question.id)}} تومان